Karriärövergångar

Under en idrottskarriär kommer du genom många övergångar, från ungdom till junior, från junior till senior och till slut även till att avsluta den aktiva karriären. Det kan också vara vid klubbyte, eller vid byte av miljö – flytt, nytt arbete, skola.
Många övergångar flyter på utan några större svårigheter, men ibland kan det vara en period där självförtroendet och motivationen sviktar. Då kan det vara bra att veta hur du kan arbeta med din målsättning och skapa en utvecklingsplan för att förbättra självförtroendet och motivationen igen.

Comments are closed.