IDROTTSPSYKOLOGI

Idrottspsykologisk rådgivning innebär ökade förutsättningar till glädje och framgång inom sin idrott. Att bli medveten om sina egna tankar och hur de påverkar prestationen och känslan av glädje i samband med tävling och träning är grunden för en vinnande idrott.

Jag ger individuell rådgivning till; elitaktiva inom individuella- och lagidrotter samt till ledare, men även artister och personer inom näringslivet.

Vid en rådgivning analyserar vi vilka mentala färdigheter som behövs inom din idrott, vilka mål du vill uppnå och vilka eventuella hinder som finns för att du skall nå dina mål. Vi går igenom din målsättning, ditt inre samtal, anspänningsreglering, koncentration, medveten närvaro, kommunikation och ”feedback”.

Prestationspsykologi

Att prestera som bäst när det gäller som mest är något alla vill, men det är inte alltid så lätt. Det skall vara kul att idrotta, men när pressen känns för stor och anspänningen blir för hög, då känns det kanske tungt och jobbigt istället. Genom att vi tillsammans pratar igenom situationen och går igenom vad som kan tränas eller ändras, kan det bli lättare att hitta tillbaks

[…]

Karriärövergångar

Under en idrottskarriär kommer du genom många övergångar, från ungdom till junior, från junior till senior och till slut även till att avsluta den aktiva karriären. Det kan också vara vid klubbyte, eller vid byte av miljö – flytt, nytt arbete, skola.
Många övergångar flyter på utan några större svårigheter, men ibland kan det vara en period där självförtroendet och motivationen

[…]

Rehabilitering från skada

Det är lätt hänt att det känns jobbigt under en rehabiliteringsperiod. Att redan tidigt vara klar över rehabiliteringsprocessen och att känna tillit till den, påverkar rehabiliteringstiden och hur du mår under rehabilitering positivt.

Jag samarbetar med sjukgymnasterna på IFK Kliniken Rehab, och arbetar där två dagar per månad. Där kan du boka tid för all IP-rådgivning.

[…]

Margareta Hultman

är idrottspsykologisk rådgivare med kandidatexamen i idrottspsykologi vid Halmstad Högskola. Har en egen bakgrund som elitorienterare, och har också nära kontakt med ridsport, friidrott, och fotboll.

Kontakta gärna Margareta om du har frågor, 073-685 18 22 eller mejla: margareta.hultman@psim.se